Giúp Chuẩn Bị Bóng Đá – Sử Dụng Động Lực Phát Triển Cơ Và Bồi Dưỡng Khả Năng Chơi Bóng Đá Tốt Hơn?

Những game thủ bóng đá này chắc chắn sẽ không thể hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh nhanh chóng như trước Brexit. Đó là do trong Liberty of Minute chỉ là những game thủ này đã có thể hoạt động cho nhiều câu lạc bộ của EU mà không cần bất kỳ loại ủy quyền công việc nào. Các game thủ phải có được thị thực việc làm để hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh và nó cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

2) Giấy phép việc làm: Ảnh hưởng quan trọng thứ hai mà Brexit có thể phát triển đối với các game thủ bóng đá Anh là nhu cầu về giấy phép việc làm để hoạt động cũng như đi vào hoạt động tại Vương quốc Anh. Các game thủ đang hoạt động với nhiều câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về Visa hiện tại chắc chắn sẽ phải có giấy phép việc làm trước khi đến Vương quốc Anh. Hoặc nếu không, các câu lạc bộ bóng đá ở Anh chắc chắn sẽ khó làm việc với các game thủ đến từ châu Âu.

Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nguyen quang hai đến cuộc sống của các game thủ bóng đá đang chơi cho các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ kiếm được ít hơn nhiều so với việc công bố thu nhập Brixit. Chắc chắn sẽ rất đơn giản để các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh nhanh chóng chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ phải trả mức lương thấp hơn nhiều cho những game thủ nhận thêm bảng Anh. Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ tiếp tục không rõ ràng trừ khi có một số hợp đồng đối ứng được ủy quyền giữa hai sự kiện, Vương quốc Anh cũng như các bên tham gia khác của EU.

74 phần trăm game thủ từ Chelsea là một người thuộc Liên minh Châu Âu trên toàn quốc hoặc họ có quốc tịch thứ hai của Liên minh Châu Âu. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, các câu lạc bộ của Tổ chức Ngoại hạng đang tập trung vào các đội game thủ của họ để chạm trán và cũng vượt qua các đối thủ sắp tới.

Chắc chắn sẽ rất đơn giản cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh để nhanh chóng chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập ít hơn nhiều cho những game thủ nhận thêm bảng Anh. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong việc chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ của Vương quốc Anh làm việc với các game thủ EU để chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng. Ví dụ: bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ được kiểm tra dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Những yếu tố này được cung cấp dựa trên số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả cũng như thu nhập cơ bản được sử dụng cho người chơi đó so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực và cả những người chơi không thể chứng nhận, họ không nhận được giấy phép công việc để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá cụ thể.

Ví dụ: bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ được xem xét dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Các yếu tố này được đưa ra dựa trên số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả cũng như thu nhập cơ bản cung cấp cho người chơi so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, game thủ chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực cũng như những game thủ không thể chứng nhận, họ không có được giấy phép nghề nghiệp để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá cụ thể.